JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?


Max. počet osob je 10–15.

Program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti. Délka programu 40–45 minut.

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní edukátorky Mgr. Lucie Neumanové, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: 778 488 261.

 

Slezské zemské muzeum

Nádražní okruh 31, Opava 746 01

e-mail: pedagogika@szm.cz
webové stránky: www.szm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí