Jak žili naši předkové II.


Podrobně nahlédnu do každodenního života na vesnici v blatském regionu. Pochopím, jaký význam pro naše předky měla světnice a stůl. Vysvětlím symbol holubice zavěšené nad stolem. Rozliším, co patřilo do koutnice, mísníku a do truhly. Zakreslím ozdobný prvek z nábytku typický pro soběslavského mistra truhláře. Pochopím, jak fungovala pec se sporákem, určím, kde se topilo a ohřívalo a kde se peklo. Vysvětlím, co znamenal samozásobitelský způsob života. Popíši těžbu rašeliny a její jednotlivé kroky. Vysvětlím pojmy typu výminkáři či selské baroko. Pochopím, jak se žilo na statku. Uvědomím si, jak významným projevem kultury byl lidový kroj. Rozvinu svou úctu ke krajině.

Učivo:

Naše obec, region, kraj – místní tradice

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 60 či 90 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme celoročně (včetně pondělí), objednávky na telefonním čísle 778 488 433

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí