Jarní lidové zvyky aneb na jaře neslavíme jen Velikonoce


Obsah programu:  Období jara Vám opět zpestříme programem zaměřeným na velikonoční tradice dávné i současné. Navíc se dozvíme, jaké další zvyky souvisí s probouzením jara. Přiblížíme si čarovnou Filipojakubskou noc, stavění a kácení máje a některé jarní pranostiky. Společně si pak upečeme sladké velikonoční pečivo jidáše. Cíle programu:  Po skončení programu žák bude schopen chápat význam Velikonoc, bude se lépe orientovat v tématu jarních lidových zvyků a tradic. Seznámí se s historickými zvykoslovnými předměty. A získá širší povědomí o kulturním prostředí a jeho vývoji. 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí