Je možné se obléci do kopřiv?


Komentovaná prohlídka výstavy „Pravěké“ kopřivové šaty určená mateřským školám a základním školám. Přímo ve výstavě se žáci interaktivní formou seznámí se zpracováním kopřivového vlákna v pravěku. Dozví se, že šaty z kopřiv nepálí, a že si z nich lidé v minulosti dovedli vyrobit jak oblečení, tak různé užitečné věci.

 

 

 

Počet skupin je omezen. Nutnost telefonické objednávky.

 

Maximální počet osob ve skupině: 30

Určeno: MŠ; 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Délka programu: cca 1 hodina

Místo konání: Centrum tradičních technologií Příbor

Vstupné: 30 Kč pro MŠ; 40 Kč pro ZŠ, SŠ, seniory (pedagogický doprovod zdarma)

Termín:  1. 11. 2022 – 31. 5. 2023, den a přesný čas po domluvě při objednání

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Chromečková

Centrum tradičních technologií Příbor

tel. 556 725 191; mob. 605 710 142, muzeumpribor@seznam.cz

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: https://www.muzeumnj.cz/pribor
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí