Když se rozeznějí zvony


Jakou roli zastávaly zvony v životě člověka? Jak vypadá zvonařské řemeslo? A co zvon jako hudební nástroj? To vše je obsahem programu o zvonech.

V první části programu je žákům vysvětlen význam zvonů v životě člověka i v jejich  historii (kdy zvony zvonily a proč). Seznámí se s výrobou zvonů a tradicí zvonařského řemesla v Brodku u Přerova. Druhá část programu je hudebně pohybová s nácvikem písně a motivačními hudebními podněty.

Praktickými ukázkami hudebních nástrojů, které děti samy vyzkoušejí při aktivitách, spojíme téma do jednoho celku.

Více info zde:

https://prerovmuzeum.cz/po-skoly/stale-programy/kdyz-se-rozezneji-zvony

Vhodné zejména pro žáky MŠ a ZŠ 
délka programu: 60 minut
40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu volejte: 581 250 531 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02

e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí