Kolem celého světa a zpátky domů


Edukační program pro 1. stupeň ZŠ k výstavě Cestovatelé do světa a svět k nám V rámci programu se s dětmi vydáme na tajuplnou cestu z jejich domovů až na druhý konec světa. Jaká nebezpečí nás mohou po cestě potkat? A jak se s nimi vypořádáme? To všechno si formou hry vyzkoušíme v Podhoráckém muzeu. Délka: 40 minut Počet žáků: max. 30 Výstupy – žák: - vysvětlí, kde se nachází jeho bydliště ve vztahu k ČR a světu - vyjmenuje nebezpečí, která mohou nastat v jeho okolí - dodržuje pravidla hry a účinně spolupracuje se spolužáky na řešení úkolu Cena: 15 Kč Pedagogický doprovod zdarma Rezervace: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí