KOLEM SVĚTA NA PALUBĚ ARCHY


Prohlídka moderně pojatou zoologickou expozicí Národního muzea vás zavede do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu. Soustředí se především na obratlovce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich forem, včetně druhů ohrožených, vyhubených nebo invazivních. Na pomyslné cestě kolem světa navštívíme polární oblasti, severské i tropické lesy, vyprahlé savany i hlubiny světových moří a oceánů. Výklad průvodce, včetně aktuálních otázek ohrožení a ochrany světové fauny, je vždy přizpůsoben věkové kategorii skupiny.

 

Cílenost: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ / Délka: 60 min / Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Přírodověda,
Přírodopis, Biologie, Environmentální výchova / Klíčová slova: zvíře, obratlovci, světadíly, přírodní prostředí,
ochrana přírody / Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod
zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí