Muzeum Komenského v Přerově

Email
trtikova@prerovmuzeum.cz
Webové stránky
www.prerovmuzeum.cz
Město
Přerov
Adresa
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02
Kraj
OLOMOUCKÝ

Aktuální události

Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Do školy musí chodit každý, o tom dnes nikdo nepochybuje. Ale jak to bylo dříve, třeba v 17. století nebo třeba před sto lety? A jaká byla...

03.09.2018 - 01.01.2030
Více o programu

Putování s J. A. Komenským

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Když se řekne „Jan Ámos Komenský“, většině z nás se ihned vybaví spojení „učitel národů“, některým pak také názvy nejvýznamnějších děl. Jak...

03.09.2018 - 01.01.2030
Více o programu

Lidové zvyky na Hané

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Jaký byl dříve život na Hané? Jaké se držely tradice a zvyky, co se pojilo s jednotlivými svátky v roce, a jak probíhala třeba svatba? To se...

17.05.2021 - 31.01.2032
Více o programu

Hurá za mamuty

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Návštěvníci se poutavým způsobem doví, jak se žilo v období lovců mamutů. Jaký byl způsob života prvních zemědělců a v neposlední řadě, jak...

18.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Putování s J. A. Komenským

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Dítě a společnost
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Jak vypadala školní třída a vůbec průběh vyučování před více než 400 lety? Co vnesl Jan Amos Komenský do vzdělávacího procesu a jaký byl...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Tváře J. A. Komenského

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Jaká byla skutečná podoba učitele národů? Souhlasí s tím, jak jej známe z dobových pramenů, anebo se jedná pouze o stylizaci? Tím se zabývá...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Jak se vyvíjelo vzdělávání v průběhu staletí? A jak vypadaly dobové třídy a co do dnešních dnů zůstalo zachováno? Přijďte se seznámit s...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Ze života hmyzu

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Cílem programu je seznámit menší děti s hmyzí říší. Aby dokázaly odlišit proměnu dokonalou od nedokonalé a věděly, že hmyz má 6 nohou.

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Poklady z hlubin země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Co všechno dokáže stvořit příroda? Co jsou to minerály a jaké nás běžně obklopují? To a mnohé další se doví účastníci tohoto porgramu.

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Zázraky neživé přírody

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Co vše je součástí neživé přírody, aniž bychom si to často uvědomovali, to se doví účastníci programu o neživé přírodě. Vše si navíc...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Když se rozeznějí zvony

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Účastníci se doví jaká byla úloha zvonů v minulosti. Také něco málo o zvonařském řemesle. A především se nám zvony stanou můstkem k hudební...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Tajemství přerovského zámku

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Účastníci programu se seznámí s historií přerovského zámku s jeho pověstmi i skutečnými příběhy. Zjistí jak dříve vypadalo náměstí, kde se...

24.05.2021 - 31.05.2031
Více o programu

Archív událostí

Víš, co doopravdy jíš?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Hravý i poučný program o jídle, zdravém životním stylu, ale především o historii i současnosti falšování potravin.

23.04.2019 - 27.10.2019
Více o programu

Nevěsty z dávnověku

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Nevěsty z dávnověku - historie očima dívek a žen. Osudy šesti žen od mladší doby kamenné po raný středověk. Jaké postavení ve své...

27.02.2020 - 21.06.2020
Více o programu