Muzeum regionu Valašsko, p. o., zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Email
simcikova@muzeumvalassko.cz
Webové stránky
http://www.muzeumvalassko.cz
Město
Valašské Meziříčí
Adresa
Zámecká 3, Valašské Meziříčí 757 01
Kraj
ZLÍNSKÝ

Archív událostí

Lektorské programy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Výchova demokratického občana
 • Environmentální výchova
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum regionu Valašsko, p. o., zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
 • Valašské Meziříčí

Prohlédněte si bohatou nabídku výukových programů zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

01.01.2016 - 31.12.2016
Více o programu