Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Email
slezakovajitka@seznam.cz
Webové stránky
http://www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/
Město
Lešná
Adresa
Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Kraj
ZLÍNSKÝ

Archív událostí

S princeznou v komnatách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Kostýmovaná prohlídka zámeckých pokojů se zábavnými aktivitami, při které děti na vlastní kůži poznají, jak se žilo na zámku.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Jak se baví páni

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Lektorský program o parforsních honech divoké zvěře v přírodovědné herně a lovecké hale zámku s nahlédnutím do zámeckých pokojů.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Tajemství starého sekretáře

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Lektorský program o dřevě a jeho využití v zámeckých pokojích, prohlídka expozice "Krása dřeva v umělecké a řemeslné tvorbě"

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Napříč staletími

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Program formou exkurze seznamuje s posloupností stavebních slohů od gotiky po neoslohy.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Můj dům - můj zámek

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Programem provází kostýmovaná lektorka-architektka a přibližuje specifika bydlení na zámku v porovnání se současností.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Ve znamení rodu

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Program v zámeckých pokojích a tvořivé dílně prohlubuje znalosti o životě šlechty, významu rodiny.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Ze staré školy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Lektorský program v expozici historické školní třídy připomíná dobu, kdy se k počtům používalo počitadlo a k psaní břidlicová tabulka.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Po stezkách zámeckých zahradníků

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Procházka zámeckým parkem s pozorováním přírody, rostlin, stromů a plněním úkolů na stanovištích.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Život stromu

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Lektorský program v přírodovědné herně na téma expozice „Život stromu a jeho význam v krajině“.

01.09.2015 - 30.06.2016
Více o programu

Velikonoční zvyky

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Tradiční zvykosloví Velikonoc probíhá formou prohlídky slavnostně vyzdobených zámeckých pokojů.

08.03.2016 - 25.03.2016
Více o programu

Vítání jara

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Přírodovědný program v zámecké herně s praktickými ukázkami lidových zvyků.

08.03.2016 - 25.03.2016
Více o programu

Den Země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Environmentální výchova
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Zábavně edukační program s tvořením pořádaný ke Dni Země představuje podivuhodný život pod zemí z říše rostlinné i živočišné.

11.04.2016 - 22.04.2016
Více o programu

Z hodinářské dílny

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Program k výstavě hodin s pohádkou a hravými aktivitami zavede děti do doby, kdy lidé měli jaksi více času, ráno je budil kohout a večer...

03.05.2016 - 27.08.2016
Více o programu

Jak jde čas

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Program k výstavě hodin pro starší děti představí způsoby měření času v historii od starověku po současnost s praktickými ukázkami.

03.05.2016 - 27.08.2016
Více o programu

Pohádkový zámek

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum regionu Valašsko, p.o.
 • Lešná

Program k Mezinárodnímu dni dětí – hraná pohádka v zámeckých pokojích na téma "Ukradený čas".

24.05.2016 - 10.06.2016
Více o programu