Koukám, vidím, přemýšlím, rozumím - Komentovaná prohlídka expozice Remember Lidice


Při společné prohlídce se zaměříme jak na samotný fenomén galerie výtvarného umění, tak na umělecká díla v expozici a výstavní koncepci naší sbírky. Společně budeme hledat, mimo jiné, odpovědi na otázky: Jak sbírka v Lidicích vznikla? Kde se vzala ve sbírce díla nejznámějších českých a zahraničních umělců? Jak je možné, že jsme za tato díla nikdy nemuseli platit a přesto nám patří? Jak vnímat současné umění, když o něm vím jen velmi málo nebo vůbec nic? Jaký je můj umělecký vkus?

Prohlídka bude vedena interaktivní formou, žáci a studenti budou nejenom naslouchat, ale budou také sdílet své názory, pocity a zkušenosti s výtvarným uměním.

Cíl programu

Žáci a studenti se seznámí s fungováním galerie a základy sbírkové činnosti, zjistí, jakými způsoby mohou vnímat současné výtvarné umění, aby se v galerii cítili dobře a dokázali navázat osobní kontakt s vystavenými díly. Objeví svůj vlastní umělecký vkus, který mohou dále rozvíjet při návštěvách muzeí a galerií nebo při vlastní výtvarné tvorbě.

Oborové zaměření a přesahy

Výtvarná výchova, dějiny umění, dějepis, občanská výchova

Délka programu: cca 100 min

Věková kategorie: 5. - 9. třída ZŠ (program je individuálně upraven pro příslušnou věkovou

kategorii, proto sdělte ročník při objednávání)

Doporučený počet žáků/studentů: max. 20 žáků/studentů + doprovod

Cena programu je 50,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

 

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

V případě dotazů kontaktujte vargova@lidice-memorial.cz

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí