Kouzelné masky


Vhodné pro děti od 3 do 15 let
Čas: 45 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Jak fungují triky na jevišti černého divadla? Jak můžeme pomocí masky zmizet a znovu se objevit? To si děti vyzkouší během tohoto programu. Každý účastník si vyrobí papírovou masku zdobenou luminiscenčními barvami a vyzkouší její kouzlo v UV světle. Starší děti se navíc dozví informace o tradici masek, která se vyskytuje se prakticky ve všech známých kulturách (masky rituální, pohřební, divadelní, plesové a karnevalové).

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, sociální a personální, pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí