Krajina pod lupou


Děti se seznámí s historií nejstarších map na našem území, zjistí, jakým způsobem tato často rozměrná tištěná díla vznikala. Během programu děti pomocí lupy prozkoumají detaily starých map, na kterých najdou pestrý svět v krajině, lesy stromy, domy, zvířata i lidi. V prostorách výstavy jsou interaktivní prvky, které jsou také využívány v rámci programu.  Děti doplní na mapě bílá místa, mohou si sestavit vlastní mapu nebo si označit svá oblíbená místa či města. Součástí programu je výtvarná aktivita zaměřena na techniku kresby, dle časových možností je možné pracovat samostatně či realizovat společné dílo – rozměrnou kreslenou či prostorovou mapu.  

 

Poštovní muzeume-mail: sedlakova.denisa@cpost.cz
webové stránky: www.postovnimuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí