KRYSÁCI (Výstava animovaného večerníčku)


Na malém smetišti poblíž Vizovic žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Bydlí v zásuvkách šicího stroje spolu se svým sádrovým kamarádem trpaslíkem Ludvíkem. Jednoho dne k nim nedobrovolně, v čerstvé zavážce smetí, přicestuje Eda - bílý laboratorní potkan z Prahy. Pomozte nám zpracovat způsob života krys a potkanů. Zjistěte, kde žijí, čím se živí, jak vypadají,   jak jsou rozšíření, jak nám pomáhají či škodí. Vytvořte plakát o životě těchto představitelů hlodavců. Kreslete, fotografujte, hledejte odpovědi v přírodovědných knihách, učebnicích či internetu. Připojit můžete i krátký vymyšlený příběh, pohádku   nebo komiks. Své projekty přineste, přivezte nebo je pošlete do konce února. Vaše práce budou vystaveny v prostoru muzea do čtvrtka 31. března, kdy se uskuteční derniéra výstavy s živými hlodavci. V tento den v 9:00 odměníme nejlepší projekty zaslouženou cenou. Děkujeme za spolupráci, na tvůrčí nápady se moc těšíme.

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, Chrudim, 537 01

e-mail: hlavacova@muzeumcr.cz
webové stránky: www.muzeumcr.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí