LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI


Na vlastní kůži si zakusí základní techniky první pomoci. Povíme si spolu rovněž o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v každodenním životě a o předcházení úrazům, a to nejen při dětských hrách.

Program splňuje témata RVP Praktické školy.

Max. počet osob je 10–15. 

Program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, děti předškolního věku. Délka programu 40–60 minut.

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní edukátorky Mgr. Lucie Neumanové, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: 778 488 261.

 

Slezské zemské muzeum

Nádražní okruh 31, Opava 746 01

e-mail: pedagogika@szm.cz
webové stránky: www.szm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí