Lektorské programy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí


Muzeum regionu Valašsko, p. o., nabízí bohatý výběr lektorských programů pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Programy je možno využít v rámci výuky, k doplnění učiva, k realizaci vybraných průřezových témat i k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výukové programy s prvky interaktivity pro Vás připravuje tým odborníků napříč vědními obory od archeologie, historie, etnografie a kunsthistorie k přírodním vědám včetně environmentální výchovy. Vzdělávací programy jsou zpracovány v návaznosti na RVP pro příslušnou věkovou skupinu.

Programy jsou připravovány jak ke stálým expozicím, tak k aktuálním výstavám či událostem (Vánoce, Velikonoce, Den Země atd.).

Muzeum v rámci programů nabízí využití rozsáhlých sbírek, které jsou autentickými doklady života místních lidí a podávají svědectví o okolní krajině, o regionu.

Seznam nabízených lektorských programů zámku Kinských ve Valašském Meziříčí naleznete na stránkách muzea: http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/spolecenskovedni-lektorske-programy-pro-ms-zs-ss/

Stáhněte si nabídku lektorských programů Muzea regionu Valašsko, p. o. pro školní rok 2015/2016: http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/letak/letak-nabidka-lektorskych-programu-pro-skolni-rok-2015-2016-2015.pdf

Programy můžete objednávat na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Muzeum regionu Valašsko, p. o., zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Zámecká 3, Valašské Meziříčí 757 01

e-mail: simcikova@muzeumvalassko.cz
webové stránky: http://www.muzeumvalassko.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí