Letokruhy - kronika života stromů


Jak rostou stromy? Co jsou letokruhy? Co zažívají stromy? V čem jsou lidé podobni stromům? Kde se ve stromech ukrývá historie? Tento zajímavý program vedený kvalifikovaným lektorem vás naučí číst si v kresbě letokruhů stromů záznamy o mnoha jevech a událostech, které provázely jejich život.

SV případě hezkého počasí je součástí programu také venkovní učebna v krajině.

Časová dotace programu 45 - 60 minut. Objednávky programu na webu NZM Ohrada.

Národní zemědělské muzeum Ohrada

Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

e-mail: ivana.kinska@nzm.cz
webové stránky: https://www.nzm.cz/muzeum-lesnictvi-myslivosti-a-rybarstvi-zamek-ohrada
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí