Lidské mraveniště Ondřeje Sekory


Řekneme-li: Ondřej Sekora, uslyšíme ozvěnou: Ferda Mravenec. Ale tvůrce této populární postavičky byl velmi košatou osobností, a všechny jeho tváře, všechny složky jeho bytosti a práce postihuje naše výstava. Je jakousi ochutnávkou velkého fondu, nahlédnutím do všech částí rozsáhlé pozůstalosti, kterou naše oddělení převzalo v roce 2015.

Setkáme se zde s osobními dokumenty Sekorova života (rodným a křestním listem, školním vysvědčením, repatriačními doklady z 2. světové války), korespondencí osobní i pracovní, nahlédneme do fotografických alb se snímky rodinnými i společenskými. Spisovatel a malíř začínal ovšem jako žurnalista v redakci brněnských Lidových novin: ve 20. letech dvakrát pobyl ve Francii, aby psal reportáže z olympiády a z Tour de France. Samozřejmě pro noviny kreslil: na stěnách poznáme originální předlohy jak drobných karikatur, tak celostránkových novinových ilustrací, pádně komentujících dobovou politiku a společnost. Nechybějí ilustrace knižní. Sport se nám připomene odkazy na Sekorovu velkou zásluhu: přivezl z Francie do Československa hru ragby a přeložil její pravidla (ve vitríně uvidíme pohár od vděčných hráčů). Samozřejmě i na Ferdu dojde, jak na cizojazyčná vydání, tak na jeho další život mimo literaturu: představujeme doklady adaptací Ferdových příběhů pro rozhlas, gramofonové desky i divadlo (v jedné inscenaci účinkoval za války i malý autorův syn). Málokdo zná Sekorovu volnou tvorbu (i z té zde najdeme ukázky), stránka z diáře potvrzuje Sekorovu pracovitost, houževnatost a systematičnost (i na dovolené si značil, jak pokračují jeho obrazy). Že byl jedním z prvních spolupracovníků Československé televize, dokládá fotografie přímo z obrazovky. Nevynechali jsme ani autorovy osobní předměty – takříkajíc věci dotýkané (jedna z nich je bez popisku – uhodnete, k čemu sloužila?) A při prohlídce nás bude provázet umělcův hlas – nikoli obrazně, ale doslova: získali jsme též nahrávku školní besedy z 60. let. 

Ano, Ondřej Sekora se vrátil do Brna, svého rodiště, dokonce touto expozicí přímo do Králova Pole, kde prožil první léta života. Přijďte i se svými (staršími) dětmi objevit jeho bohatou osobnost: stejně jako jeho nejslavnější hrdina byl člověkem pracovitým, houževnatým, obětavým, láskyplným a optimistickým. Přijďte lépe poznat všímavého pozorovatele a břitkého glosátora dějin neklidného lidského mraveniště 20. století.

 

Program probíhá v Domě Jiřího Gruši, Hudcova 76, Brno

Délka programu: 60 min. 

Cena: 20 Kč

Rezervace: Mgr. Kraflová Hana, tel.: +420 515 910 421, e-mail: hkraflova@mzm.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí