Lžičkařem u Barthelmuse


Chemik Eduard Barthelmus měl plán. Chtěl vyrobit takový druh smaltu, který nebude jedovatý a využije se jako ochrana kuchyňského nádobí proti korozi. Svůj plán uskutečnil. A protože pracoval v železárnách hraběcího rodu Salmů a bydlel na blanenském zámku, kde jinde byste si smaltování měli vyzkoušet, než právě zde. Vezměte si s sebou dvě obyčejné čajové lžičky a proměňte je ve své vlastní, jedinečné. Součástí programu je i krátká prohlídka historických místností s dobovým vybavením, ukázkou smaltovaného nádobí a portréty manželů Barthelmusových.

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

e-mail: vzdelavani@muzeum-blanenska.cz
webové stránky: http://www.muzeum-blanenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí