Magický svět loutek ožívá


Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Čas: 90 minut (včetně prohlídky expozice)

Komentovaná prohlídka pro děti, která formou hry zpestří návštěvu stálé expozice. Účastníci programu absolvují přímo ve výstavních sálech drobné aktivity, které podporují fantazii i verbální a neverbální komunikaci. Program rozvíjí pozorovací dovednosti i logické myšlení. Prohlídka výstavy probíhá formou dialogu lektora a jednotlivce nebo skupiny.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí