Máš po čepicí?


Lektorský program „Máš pod čepicí?“ ke stálé expozici „Nechte na hlavě“ seznámí žáky a studenty prostřednictvím výtvarné soutěže s historií módy a unikátní sbírkou klobouků z produkce kloboučnických výrobců od poloviny 19. století do současnosti. Po seznámení se s expozicí si žáci procvičí své poznatky na interaktivním monitoru a prostřednictvím programu si navrhnou vlastní klobouk, který si také nakreslí na papír a dozdobí doplňky. Návrhy budou poté vystaveny a hodnoceny veřejností.

Délka: cca 90 minut
Vstupné: dítě 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Maximální počet osob ve skupině: 30

Na program se můžete objednávat na telefonním čísle 556 701 156
 u Mgr. Evy Sulovské nebo emailem na adresu eva.sulovska@muzeumnj.cz.

Muzeum Novojičínska - Žerotínský zámek

28. října, 12 741 01 Nový Jičín

e-mail: eva.sulovska@muzeumnj.cz
webové stránky: www.muzeumnj.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí