MASOPUST DRŽÍME!


Jak to, že se o masopustu nepostíme, ale hodujeme? Proč pochováváme basu a jaké masky najdeme v masopustním průvodu? Vánoce a Velikonoce zná každý… přijďte se dozvědět o tomto méně známém období tance a veselí do Muzea lidových staveb v Kouřimi.

Od 21. do 28. února

Cílem programu je přiblížit žákům zvyky a tradice související s masopustním obdobím. V expozici masopustních masek si povíme o jejich účelu v průvodu, o pochovávání basy, masopustním hodování a mnohém dalším. Součástí programu je i tematická tvořivá dílna masopustních masek.

Délka programu:                  75 minut

Cílová skupina:                    žáci prvního stupně základních škol

Počet osob ve skupině:        1 třída (větší počet je nutné z kapacitních důvodů rozdělit na dvě paralelní skupiny)

Vstupné:                               80,- Kč

Začátky programu:               dle domluvy

                                             příjezd nejpozději 15 minut před začátkem programu

Místo konání:                       "Šperkovna" ze Strašic (obě části programu)

 

Programy a prohlídky jsou určeny pouze pro předem objednané skupiny.

V případě e-mailové objednávky uveďte třídu, počet žáků, kontakt na mobilní telefon pedagogického doprovodu a několik preferovaných termínů.

 

Objednávky:

Mgr. Alžběta Hájková

muzejní pedagog, oddělení pro vzdělávání

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská ulice, 281 61 Kouřim

Tel.: +420 727 953 811

http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská, 281 61 Kouřim

e-mail: hajkova@muzeumkolin.cz
webové stránky: http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí