Moderní svět umění


Moderní život počátku 20. století změnil i výtvarné umění. Generace mladých malířů se snažila prosadit "umění čisté, bez požadavků náladovosti a dekorativnosti". Malíři se pokoušeli zachytit novou zkušenost, experimentovali s barvou i tvary.Pojďte s námi na prohlídku expozice českého moderního umění a nových výtvarných směrů. Během prohlídky si vytvoříme vlastní myšlenkovou mapu české moderny. 

Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

e-mail: edukace@moravska-galerie.cz
webové stránky: www.moravska-galerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí