Morava ve středověku


Stálá expozice Morava ve středověku je tvořena dvěma místnostmi, ve kterých je přiblížen život na středověké Moravě po zániku Velké Moravy. V první, menší místnosti můžete srovnat předměty, které byly používány ve čtyřech různých prostorech středověkého života: ve vesnickém domě, v panské tvrzi, ve středověkém městě a v klášteře. Dominantou druhé místnosti jsou model středověké vesnice s tvrzí a rekonstrukce jizby venkovského domu a interiér místnosti zemanské tvrze ve skutečné velikosti. Zbývající část expozice má spíše charakter vystaveného depozitáře. K prohlédnutí je inventář venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů a zemědělského nářadí. Šlechtické prostředí charakterizují předměty spojené s výstrojí a výzbrojí šlechtice a vybavení panských sídel. 

Program probíhá v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno

Délka programu: 60 min.

Cena: 30 Kč

Rezervace: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., tel.: +420 533 435 223, e-mail: galeta@sci.muni.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí