Mozart v muzeu


Účastníky programu zveme do fascinujícího světa Mozartovy hudby. Pomocí vystavených exponátů, didaktických pomůcek a tvořivých aktivit vás zábavnou formou provedeme životem – i dobou – zázračného dítěte a seznámíme vás s nejznámější tvorbou tohoto geniálního skladatele. Ve výstavě uvidíte ukázky starých notových materiálů – vzácné dobové opisy Mozartových skladeb, atmosféru dotvoří i dobové hudební nástroje a artefakty spojené s Mozartem. V neposlední řadě se zaposloucháme i do lahodných tónů Mozartových skladeb, zaujatí posluchači budou mít možnost vychutnat si Mozartovu hudbu i vleže.

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí