Můj rok: Masopust, Velikonoce, Hody


Série edukačních programů

V roce 2017 jsme pro Vás jako novinku připravili sérii programů a výtvarných dílen s tématikou zvyků a tradicí Šlapanicka a Brněnska. Programy navazují na RVP ZV a jejich nedílnou součástí je i seznámení se sbírkami muzea. Ve školním roce 2017/2018 bude cyklus pokračovat.

  • Masopust: program probíhá od 24. 2. do 31. 3. 2017
  • Velikonoce: program probíhá od 31. 3. do 30. 4. 2017
  • Hody: program probíhá od 30. 4. do 30. 6. 2017

Délka programu ZŠ: 40 minut

Délka programu MŠ: 30 minut

 

Cena programu: 15 Kč/žák pro MŠ, 30 Kč/žák pro ZŠ, pedagogický doprovod zdarma

 

Rezervace: 544 228 029, slapanice@muzeumbrnenska.cz

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

 

 

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí