Muzeum škole (Třešť a okolí)


Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť nabízí pro žáky základních škol cyklus přednášek se zaměřením na dějiny Třeště a nejbližšího okolí, kulturní památky a přírodu našeho regionu.

Jednotlivé přednášky jsou v délce jedné až dvou vyučovacích hodin s využitím pracovních listů a dalších názorných učebních pomůcek.

Rozdělení témat pro jednotlivé ročníky:

 • SVĚT PAMÁTEK (žáci 5. tříd) - seznámení s kulturními a přírodními památkami prostřednictvím konkrétních příkladů z naší oblasti a vysvětlení základních pojmů spojených s ochranou památek
 • BIOTOPY (žáci 6. tříd) - představení jednotlivých druhů biotopů typických pro Vysočinu, ukázky živočichů a rostlin obývajících tato přírodní stanoviště
 • MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME – I. díl (žáci 7. tříd) - dějiny města od jeho založení po první polovinu 19. st., významní majitelé třešťského panství, základní informace k cechům a dolování stříbra v Jezdovicích
 • MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME – II. díl (žáci 8. tříd) - průmyslová revoluce v Třešti, vznik textilního a dřevozpracujícího průmyslu – soukenictví, šití konfekce, výroba hodinových skříněk, nábytku, zápalek a dýmek, vliv průmyslu na rozvoj betlémářské tradice, význam židovské komunity v dějinách města
 • MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME – III. díl (žáci 9. tříd) - druhá světová válka a květnové události roku 1945 v Třešti, přednášku je možno doplnit o komentované promítání historických fotografií města

Přednášky probíhají v prostorách školy, případně muzea a na bývalém vězeňském dvoře v Třešti.

Více na http://muzeum.ji.cz

 

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí