MUZEUM VČERA A DNES


Výročí poličského muzea, jeho historii a podobu starších stálých expozic ukázala výstava Vánoce z depozitáře. Její nynější obměněná verze se více zaměří na to, jak jednoduše přiblížit rozmanitou muzejní práci žákům každého věku.

Co obnáší práce kadeřnice nebo kuchaře, o tom máme konkrétní představu. Víte ale, co dělá „muzejník“? A co teprve „etnograf“ nebo „kurátor“? Na výstavě Muzeum včera a dnes to zjistíte! Objasníme vám, k čemu muzeum slouží, jaké poklady skrývá v muzejním depozitáři, a také přiblížíme různorodou muzejní práci. Seznámíte se s tím, jak se věci z domácnosti stávají sbírkovými předměty a jaké je složení sbírek poličského muzea. Třeba i vy něco sbíráte - kamínky nebo turistické známky?

Abyste se přesvědčili, že práce v muzeu je tvůrčí a rozmanitá, nastoupíte ve skupinkách k „muzejní praxi“. Vyberete, zdokumentujete a vyfotografujete získaný předmět. Ze sbírek „v příručním depozitáři“ připravíte tematickou výstavu a tu také zpropagujete! Menší děti si vyzkouší vytvořit výstavku a zahrají si na muzejního badatele!

 

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí