Na hodinu do Tibetu


Víte, že prvním Evropanem v Tibetu byl pravděpodobně mnich pocházející z Čech? 
Toto a další zajímavosti se můžete dozvědět během výkladové prohlídky nové výstavy Příběh Tibetu, určené pro žáky ZŠ a SŠ. Na základě vystavených předmětů probereme důležité okamžiky tibetských dějin, přírodní prostředí, ve kterém se nachází a v neposlední řadě se budeme věnovat základům tibetských náboženství – bönismu i buddhismu a jeho lokálním specifikům. Prohlídku lze obsahově přizpůsobit i žákům z 1. stupně ZŠ.

Délka: 60 - 90 minut

Výstupy: žák si uvědomuje klíčové okamžiky tibetských dějin, jeho geografickou polohu a pozná prostředí, v němž se Tibet nachází; chápe základy buddhismu a jeho tibetská specifika

Cena: 80 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Počet žáků: max. 25 žáků

Objednávky: jana­­_novakova@nm.cz, +420 224 497 511

Náprstkovo muzeum

Betlémské náměstí 1, Praha 1, 110 00

e-mail: jana_novakova@nm.cz
webové stránky: http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí