Nad Betlémem svítí hvězda


Termín: 5.–22. 12. 2017

Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II

Časová dotace: 90 minut

Cena: 30 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

 

Na programu si připomeneme, jak to vlastně v příběhu o narození Ježíše bylo, které postavy se v něm vyskytovaly od začátku a které si postupně přidala lidová tradice. Také zavzpomínáme na nejrůznější vánoční zvyky a tradice a nějakou vánoční drobnost si vyrobíme. Nebude chybět ani prohlídka restaurovaného mechanického betlému Václava Metelky ze Sklenařic.

 

Učivo: Dítě a společnost.

Výstup: Dítě získá povědomí o tradiční podobě vánočních svátků, na betlému dokáže popsat hlavní postavy.

 

1. stupeň ZŠ (Prv, Vl,  Čjs)

Učivo: Biblický příběh narození Krista, symboly, tradice.

Výstup: Žák si připomíná zvyky spojené s vánočním obdobím v našem kulturním prostředí, poznává postavy spojené s tradičním znázorňováním betlému, umí určit vánoční symboly.

 

2. stupeň ZŠ (D, Zsv)

Učivo: Biblický příběh narození Krista, regionální zvyky.

Výstup: Žák si připomíná biblický příběh o narození Ježíše Krista a jeho okolnosti, přemýšlí o vánočních zvycích a o současné podobě Vánoc, seznamuje se s regionální tradicí výroby betlémů.

 

Program je určen jak školám, tak zájmovým skupinám a jeho náplň uzpůsobujeme účastníkům na míru.

 

Objednávat se lze minimálně týden předem zde:

Mgr. Alena Černá — tel.: 485 246 147, 770 130 903, e-mail: alena.cerna@muzeumlb.cz

Mgr. Iva Krupauerová — tel.: 485 246 147, 773 752 966, e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11 460 01 Liberec 1

e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
webové stránky: http://www.muzeumlb.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí