Normalizaci navzdory


Stálá expozice Centra kulturně-politických dějin 20. století nazvaná Normalizaci navzdory, která volně navazuje na expozici Corpus litterarum Oddělení dějin literatury, přibližuje prostřednictvím dobových dokumentů z novodobých dějin Brna a dalších exponátů posledních dvacet let totalitního režimu v Československu, zejména v Brně a na Moravě.

Ve výkladu se pokusíme ukázat, že i v době tuhého normalizačního režimu existovalo v Československu značné množství nezávislých aktivit a osobností usilujících o svobodné, demokratické myšlení.

Studenti se nejprve seznámí s tím, jak probíhal 21. srpen 1968 v Brně a jaké události následovaly při 1. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy (fotografie z protestů proti okupaci, brněnských obětí). Přiblížíme nástup normalizace i protirežimní aktivity po roce 1968, především Chartu 77, její distribuci do Brna a brněnské signatáře, dále reakci režimu na tento dokument.

Popíšeme méně známou, avšak o to významnější kapitolu protitotalitního odporu – podzemní (bytové) semináře, které se vedle Prahy pořádaly také v Brně a Bratislavě, a roli Vzdělávací nadace Jana Husa, jejíž podíl na chodu podzemní univerzity byl klíčový.

Dále se zmíníme o exilových nakladatelstvích a samizdatové produkci (brněnská edice Prameny Jiřího Müllera, světový unikát – jediný samizdatový sociologický časopis Sociologický obzor, i mimobrněnské edice), s ukázkou unikátního rozmnožovacího zařízení.

Výklad je možno doplnit o antinormalizační aktivity v Brně (politické iniciativy, zakázaní spisovatelé a hudební skupiny, divadla, samizdat, časopisy, debatní kluby, nakladatelské družstvo Atlantis).

Na závěr vylíčíme události konce 80. let v Sovětském svazu a jejich dopad na společenskou situaci v Československu, které vyústily v sametovou revoluci (dobové dokumenty a fotografie z brněnského listopadu 1989). 

 

Program probíhá v Domě Jiřího Gruši, Hudcova 76, Brno

Délka programu: cca 60 min

Cena: 20,- Kč

Rezervace: Mgr. Petra Pichlová, tel.: +420 515 910 427, e-mail: ppichlova@mzm.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí