Normalizaci navzdory


Vzdělávací program probíhá v části stálé expozice Corpus litterarum věnované období normalizace v Domě Jiřího Gruši v Brně. Prostřednictvím dobových dokumentů a dalších exponátů přibližuje posledních dvacet let totalitního režimu v Československu, zejména v Brně a na Moravě. Výklad se zaměřuje nejen na oficiální historické události, ale důraz klade i na představení nezávislých aktivit a osobností usilujících o svobodné, demokratické myšlení.

Tato „normalizační“ část expozice se věnuje historickému vývoji Československa po 21. srpnu 1968. V lektorovaném výkladu jsou navíc nastíněny také události, které tomuto datu předcházely. Po stručném úvodu se studenti blíže seznamují s tím, jak srpnový den probíhal v Brně a co se odehrávalo při 1. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy (fotografie z protestů proti okupaci, brněnských obětí). Přiblížíme nástup normalizace i protirežimní aktivity po roce 1968, především Chartu 77, její vznik a distribuci do Brna, brněnské signatáře i reakci režimu na tuto iniciativu.

Pozornost věnujeme třem proudům dobové literatury – oficiální produkci, samizdatovým edicím (s důrazem na moravskou provenienci, zejména samizdatovou činnost Bronislavy a Jiřího Müllerových) a exilovým nakladatelstvím.

Popíšeme méně známou, avšak velmi významnou kapitolu protitotalitního odporu – podzemní (bytové) semináře, které se vedle Prahy pořádaly také v Brně a Bratislavě, a roli Vzdělávací nadace Jana Husa, jejíž podíl na chodu podzemní univerzity byl klíčový. Důraz je opět kladen na brněnské reálie.

Na závěr vylíčíme události konce 80. let v Sovětském svazu a jejich dopad na společenskou situaci v Československu, které vyústily v sametovou revoluci (dobové dokumenty a fotografie z brněnského listopadu 1989).

Výklad je možno doplnit o další antinormalizační aktivity v Brně (politické iniciativy, zakázaní spisovatelé a hudební skupiny, divadla, časopisy, debatní kluby, nakladatelské družstvo Atlantis atd.).

Studentům jsou k dispozici pracovní listy, které lze vlepit přímo do sešitů. Mohou tak tvořit trvalou součást učební látky. Interaktivním prvkem v expozici jsou dobové psací stroje. Výklad obsahuje látku zejména z předmětů dějepis a český jazyk a literatura. Dle přání pedagoga lze výklad přizpůsobit buď dějepisnému, nebo literárnímu učivu.

Místo: Dům Jiřího Gruši, Hudcova 76, Brno-Medlánky (trasa tramvaje č. 1 či autobusů č. 41, 42, 70 a 71, zastávka Hudcova)    

Lektorské dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek       

Délka programu: cca 60 min. 

Cena: 20 Kč

Rezervace programu: Mgr. Petra Pichlová, tel.: +420 515 910 427, e-mail: ppichlova@mzm.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí