O skláři Lišákovi


Prostřednictvím zábavného programu vstupují děti do příběhu O skláři Lišákovi. Plní úkoly v pracovním sešitě, procházejí osadou a snaží se najít pověstný poklad čaroděje Tamanna. Při pátrání se dozvídají o podstatě výroby skla a seznamují se s místní historií. Edukační a výtvarné aktivity se odehrávají přímo v prostorách bývalé sklářské osady Kristiánov, převážně v tzv. „Liščí boudě“, zrekonstruované budově bývalého domku pro skláře. Zde si mohou děti na památku vytvořit přívěšek z dřevěného lišáka a korálků.
Program lze zařadit do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět (Rozmanitosti přírody / Lidé a čas), Člověk a svět práce (Praktické činnosti) a do průřezového tématu Environmentální výchova.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 12 let
Místo: Kristiánov, Bedřichov 52, 468 12 Bedřichov
Délka programu: 2 – 2,5 hodiny
Cena programu: zdarma

Cesta na Kristiánov je časově náročná, proto výlet plánujte s dostatečnou časovou rezervou! Kristiánov je dostupný pouze pěšky nebo na kole. Z Hrabětic (parkoviště) je to 4,5 km a z Bedřichova (parkoviště) 5,5 km. Žáky nižších tříd je možné dopravit na Novou Louku a posléze je vyzvednout vlastním autobusem, parkování je možné ale pouze v Bedřichově. Z Nové Louky má trasa 2,5 km.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: https://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí