Objevujeme muzeum


Dozvím se, co je to muzeum, co všechno se v něm mohu naučit a jak se mám v muzeu chovat. Budu pozorovat vybrané exponáty, samostatně objevovat a plnit úkoly. Seznámím se s významnými památkami historického města Tábora a dozvím se, kdo to byli husité. Také si budu hrát s didaktickými hračkami a budu rozvíjet prostorovou představivost a motoriku.
Klíčová slova: muzeum, sbírka, minulost, současnost, dříve, nyní, husité, Jan Žižka.

Vzdělávací nabídka:
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.),
přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování,
motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností,
seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije,
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění,
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu,
smyslové a psychomotorické hry.
Metody práce: pozorování, hra, řízený rozhovor, výtvarná aktivita, pohybová aktivita

Konkrétní podobu a náplň lektorského programu je možno upravit o domluvě s učitelem.

Lektorské programy trvají 90 minut a je nutné skupinu předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334) a to ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 30,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

 

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí