Od groše po korunu


Při cestě časem si žáci připomenou výročí narození panovníka Václava IV., který se podílel na rozvoji oboru mincovnictví. V průběhu programu formou zajímavých úkolů ve skupinách sbírají za správné odpovědi groše. Na závěr si žáci v ateliéru muzea vyrobí minci či medaili ze samotvrdnoucí hmoty.

Aktivity se opírají o učivo vzdělávacích oblastí RVP, konkrétně o oblasti Dějepis (Rozvíjející se a integrující svět), Informační a komunikační technologie (Vyhledávání informací a komunikace), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem) a Umění a kultura (Výtvarná výchova).

Typ programu: vzdělávací a rukodělný

Vhodné: od 9 let

Délka programu: 2 – 2,5 hodiny

Cena programu: 50,- Kč / dítě + pedagogický doprovod zdarma

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: http://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí