Od oštěpu k civilizaci


Prožijte příběh lidské civilizace od prvního zasazeného zrníčka po nejmodernější technologie. Dějiny naší kultury jsou spjaty se zemědělstvím více, než si myslíte. Během našeho programu se děti prostřednictvím úkolů, aktivit a prezentací seznámí s nejvýznamnějšími milníky ve vývoji zemědělství i naší civilizace, budou mít možnost diskutovat o tom, co zemědělství pro člověka v jednotlivých epochách znamenalo, co mu přineslo nebo vzalo. Program navazuje na expozici Zemědělství a je založen na metodách zážitkové pedagogiky. Nezapomeňte – zemědělství je současný životní styl lidstva a týká se každého z nás.

Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44 170 00 Praha 7

e-mail: lektor@nzm.cz
webové stránky: https://www.nzm.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí