"Od půstu k Velikonocům"


Obsah programu:

                Společně si popovídáme o historii oslav velikonočních svátků, i o tom, jaký význam pro naše předky měly tradiční zvyky a které zvyky se dodržují dodnes. Poznáme mnoho zvykoslovných předmětů a nakoukneme pod pokličku velikonoční kuchyně. Na konci programu bude připravena rukodělná dílna s velikonoční tematikou.

Obsah programu je vždy individuálně přizpůsoben konkrétní věkové skupině.

               

Cíl programu:

                Cílem programu je představit dětem tradiční pojetí půstu a Velikonoc tak, jak je vnímali naši předci. Po skončení programu bude žák schopen chápat Velikonoce v historickém kontextu a také pojmy s Velikonoci souvisejícími – postní neděle, pašijový týden, zvykoslovné předměty apod.

Cíl programu je vždy individuálně přizpůsoben konkrétní věkové skupině.

 

Cena: 20 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Kontakt pro objednání, či doplňující dotazy:

Petra Polívková

tel: 721 626 375 / 351 011 998

e-mail: info@muzeumfl.cz

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dlouhá 194/4 Františkovy Lázně

e-mail: info@muzeumfl.cz
webové stránky: www.muzeumfl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí