Od půstu k Velikonocům


Obsah programu:

                Společně si popovídáme o historii oslav velikonočních svátků, i o tom, jaký význam pro naše předky měly tradiční zvyky. Poznáme mnoho zvykoslovných předmětů a nakoukneme pod pokličku velikonoční kuchyně. Na konci budeme společně tvořit výrobky s velikonoční tematikou.

 

Cíl programu:

Cílem programu je představit dětem tradiční pojetí půstu a Velikonoc tak, jak je vnímali naši předci. Po skončení programu bude žák schopen chápat Velikonoce v historickém kontextu a také pojmy s Velikonoci souvisejícími – postní neděle, pašijový týden, zvykoslovné předměty apod.

 

Cena: Zdarma

Délka programu: 60 minut / délku lze individuálně přizpůsobit dle Vašich časových možností

Kontakt: Petra Polívková, tel: 351 011 998, e-mail: info@muzeumfl.cz 

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dlouhá 194/4 Františkovy Lázně

e-mail: info@muzeumfl.cz
webové stránky: www.muzeumfl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí