ONLINE KURZY


V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice (edu@lidice-memorial.cz), které přidělí zájemcům přístupové údaje pro jednotlivé kurzy. Kurzy jsou dostupné po zadání přístupových údajů zde: http://edulidice.netventic.net/login . 

Aktuálně nabízíme následující interaktivní kurzy: 

Protektorátní školství a převýchova

Časová dotace 30 min.

Seznamte se prostřednictvím kurzu s výchovou a vzděláváním v době protektorátu.

Program dává přehledně a srozumitelně nahlédnout, k jakým změnám docházelo za protektorátu ve školství a u volnočasových aktivit. V kontextu představených restrikcí jsou studenti seznámeni se změnami ve třídách a školách, učebnicích či osnovách. Součástí programu je i téma převýchovy demonstrované na příběhu lidických dětí. Program je obohacen o jejich autentické výpovědi, které jsou vzácnou součástí filmového fondu Památníku Lidice.

Studenti mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Protektorát Čechy a Morava

Časová dotace 30 min.

Seznamte se prostřednictvím kurzu s každodenním životem obyvatel Protektorátu Čechy a Morava.

Kurz přibližuje účastníkům okolnosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava, představuje hlavní politiky protektorátu a seznamuje účastníky se životem obyvatel v tomto nelehkém období.

Student kurzu získá stručný přehled o tom, jak se s příchodem vyhlášek, nařízení a všudypřítomného strachu změnil lidem jejich každodenní život. Seznámí se s pojmy, jakými jsou například totální nasazení, potravinové lístky či doba temna.

Studenti kurzu mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Příběh obce Lidice

Časová dotace 30 min.

Nechte se prostřednictvím dobových fotografií provést osudem obce Lidice a životem v ní.

Účastníci kurzu získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu.

Kurz přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic.

Po každé z uváděných etap mají studenti kurzu možnost absolvovat test, ve kterém si mohou ověřit poznatky získané v kurzu.  

 

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí