OŽIV OBRAZ!


Během workshopu klasického animovaného filmu rozpohybujeme díla z expozic starého a moderního umění Muzea města Brna na hradě Špilberku. Na začátku dílny porovnáme, co bylo záměrem vybraných umělců a jak dnes my sami jejich díla vnímáme. Následně pomocí techniky ploškové animace exponáty oživíme, případně i rozezvučíme.
Žáci pracují ve skupinách a výsledkem dílny je krátký animovaný film.
Určeno pro ZŠ - 2. stupeň ZŠ, Gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Filmová/ Audiovizuální výchova
Délka: 180-240 min, 9:00-13:00 (popř. dle domluvy)
Kapacita: 15-30 žáků, 1 lektor na 15 žáků
Vstupné: 22 a méně žáků – Kč 4000,-/skupina, 23 žáků a více – Kč 180,- /osoba, pedagogický doprovod zdarma
Místo: hrad Špilberk a Univerzitní kino Scala
Objednávky: Studio Scala, animace@kinoscala.cz, Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí