Pevnost královéhradecká


Nová část expozice Pevnost královéhradecká představí na modelu podobu Hradce Králové na přelomu 18. a 19. století, seznámí s důvody vzniku pevnosti a historií její stavby. Na historických a současných fotografiích děti porovnají podobu staveb, které se z tohoto období dochovaly do současnosti. Velkoplošný dobový plán jim nakonec bude předlohou pro stavbu vlastní pevnosti.

Délka programu 45–60 minut.

Vstupné 10 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465 Hradec Králové 50001

e-mail: edukace@muzeumhk.cz
webové stránky: www.muzeumhk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí