Po stezkách zámeckých zahradníků


Děti MŠ a 1. stupně ZŠ se projdou zámeckým parkem podle fáborků a na stanovištích plní úkoly (druhy a barvy květin, poznávání stromů, chování v parku, zahradnické činnosti), pozorují přírodu, naše i cizokrajné stromy. Lektorka je v kostýmu zahradnice.

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je program veden formou komentované prohlídky parku, děti se orientují podle mapky, poznávají typy historických zahrad, odhalují indicie o zaniklých stavbách v parku.

Za nepříznivého počasí varianta v přírodovědné expozici zámku.

Program trvá 60 minut, velikost skupiny max. 25 dětí. Je třeba se předem objednat.

Objednávky: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí

e-mail: slezakovajitka@seznam.cz
webové stránky: http://www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí