Podoby loutek


Vhodné pro děti od 6 let do 18 let, dospělé i specifické skupiny
Čas: 40–60 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Účastníci programu se seznámí se základními typy loutek jako jsou marionety, maňásci, javajky, manekýni, stínové loutky atd. Kromě teoretických poznatků si budou moci účastníci loutky osahat a prohlédnout do detailu. Vyzkouší si také jejich vedení. Ve skupinách si pak zahrají krátké improvizované scénky. Program je vhodný pro děti, dospělé, ale i skupiny se specifickými potřebami.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence komunikativní, pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí