Pohledem pohlednice


Historií poštovních schránek provede děti dvěma staletími příběh cesty jedné zatoulané „pohlednice“. Koncept programu je postaven na stejnojmenném pracovním sešitě, který žáky seznámí zábavnou formou se stručnou historií poštovních schránek. Jednotlivé úkoly tvoří jakési zastávky v čase, na kterých se děti formou diskuse s lektorem dozvědí i to, co se do pracovního sešitu nevešlo. Podle časových možností a věku pracují děti s některými úkoly obšírněji, výtvarné aktivitě je věnována samostatná část programu, která dává prostor kreativitě.

Poštovní muzeume-mail: sedlakova.denisa@cpost.cz
webové stránky: www.postovnimuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí