Pojď sem, dítě


Tento pořad studentům umožní rozšířit si společenskovědní znalosti. Uceleným způsobem se seznámí se životem a dílem J.A. Komenského, zejména s jeho pedagogickými zásadami. Komenský je také představen jako vděčný objekt pro umělecké ztvárnění. Je připomenuta řada děl inspirovaných Komenským. Ve skupinách obdrží studenti životopis Komenského rozdělený na etapy, podle zadaného úkolu pak prezentují výsledky svým spolužákům. Může být doplněno jednoduchými výtvarnými aktivitami (návrh erbu) nebo prvky dramatické výchovy.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20

e-mail: sustova@npmk.cz
webové stránky: www.npmk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí