Poklady barbarů - Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů


Cílem programu je přiblížit přelomové období stěhování národů, kdy se rozpadal antický svět a souběžně vznikala nová středověká Evropa. Tato neklidná doba zanechala stopu i na našem území v podobě unikátní kolekce nálezů luxusních předmětů. 

Přenesené hrobové nálezy účastníky programu seznámí s kulturou pohřbívání i s temným společenstvím vykradačů hrobů. Program koncipovaný hravou a zábavnou formou, pomůže žákům lépe se orientovat v tomto složitém historickém období.  A interaktivní mapa je uvede do dějinného kontextu Přiblížíme si jednotlivé barbarské kmeny i práci archeologa. Připraveny budou kopie originálních dobových artefaktů i dobový oděv na dosah. 

 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí