POSVIŤME SI NA ŽIVOT


Interaktivní komentovaná prohlídka provede děti různými přírodními prostředími, která představují význam slunečního světla jako základní podmínky pro život. Některá prostředí, například okolí českých rybníků, budou dětem dobře známá a poslouží k zopakování dosavadních znalostí o naší přírodě. V prostředí deštného lesa se seznámí s pro ně často novými exotickými živočichy a v prostředí jeskyní se naučí, že v jejich temnotě se neskrývají příšery, ale zajímavé formy života i umění dávných lidí. Děti samy se stanou malými Slunci, dárci životadárného světla. Výklad lektora doprovodí ukázky přírodnin a interaktivní pomůcky.

Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ / Délka: 45 min / Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět / Klíčová slova:
světlo, Slunce, život, prostředí, les, jeskyně, pravěk, zvíře / Výstupy – žák: seznamuje se s příklady blízkých
i vzdálených přírodních prostředí a jejich pestrosti; vytváří si ponětí o významu slunečního světla v životě
rostlin a zvířat; uvědomuje si, že prostředí, zvířata i lidé se pod vlivem vnějších podmínek mění během času /
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků:
max. 30 žáků / Objednávky: http://rezervace.nm.cz/, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí