POZNEJ SVÉ MĚSTO, SVŮJ REGION


Charakteristika:

- podpora výuky společenskovědních předmětů

- realizace v historickém centru města Mělníka - příběh města - slepá mapa - kvíz - prvky dramatické výchovy - oživené postavy a dále ve stálých expozicích muzea - pracovní listy

- v rolích cestovatelů časem muzejní hostorik a muzejní pedagožka

Cíl programu:

- seznámení s minulostí a určitými specifiky našeho regionu

- orientace na časové ose

- podpora zájmu o kulturní bohatství regionu a o odkaz předků u mladé generace

Regionální muzeum Mělník

Náměstí Míru 54 27601 Mělník

e-mail: kralova@muzeum-melnik.cz
webové stránky: www.muzeum-melnik.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí