Přednášky odborných pracovníků přírodovědného oddělení MVJ


Odborní pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Vysočiny Jihlava nabízejí tyto přednášky:

 

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.

 •  Mravenci
 •  Sociální chování hmyzu
 • Bioochrana
 • Jak psát odbornou práci
 • Co víme o chování zvířat

 

Mgr. Jiří Juřička

 • Nejvzácnější rostliny Jihlavska

 

Více informací naleznete na http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí