Příběh knihy


Cílem programu je přístupnou formou a prostřednictvím konkrétních ukázek přiblížit vývoj knižní kultury během posledního téměř tisíce let. Mnohé zazní také o technikách výroby knihy – vazbě, knihtisku i rukopisných dílnách. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si některé historické knihy z fondu knihovny rajhradského kláštera. Tento exkurz pomůže k zamyšlení nad současným knižním trhem.

Program probíhá přímo v historickém knihovním sále rajhradského kláštera. Obsah bude přizpůsoben věku posluchačů.

Délka: 60 - 90 minut

Cena programu: 28 Kč/žák; pedagogická doprovod zdarma

Program objednávejte na tel. 547 229 126 nebo emailem na rajhrad@muzeumbrnenska.cz. 

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad

 

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí